I Zasady ogólne

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
 2. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć.
 3. Osoby niepełnoletnie oświadczają, że posiadają zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w zajęciach jazdy konnej i/lub zajęciach wolontariatu.
 4. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.
 5. Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na ujeżdżalnię oraz halę bez pozwolenia instruktora bądź też obsługi stajni.
 6. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.
 7. Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.
 8. Osoby korzystające z placów treningowych czy hali, zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoich koniach.
 9. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 10. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 11. Na terenie stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
 12. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu.
 13. Papierosy mogą być palone tylko w wyznaczonym miejscu
 14. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni.
 15. Psy mogą przebywać na terenie stajni na wyłączną odpowiedzialność właścicieli.

II Regulamin stajni i obsługa koni

 1. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę.
 2. Konie mogą być wiązane tylko w wyznaczonych miejscach.
 3. Należy zachować szczególną ostrożność w porze karmienia koni i nie utrudniać obsłudze stajni wykonywania wszelkich czynności z tym związanych.
 4. Należy przestrzegać porządku i czystości.
 5. Należy sprzątać po sobie i po koniu, w szczególności każdy jest zobowiązany do posprzątania, po odprowadzeniu konia do boksu lub na padok, stanowiska, na którym czyścił konia.
 6. Przy opuszczaniu pomieszczeń należy gasić światło, zakręcać wodę, zamykać okna.
 7. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia obsługi stajni a w przypadku koni pensjonatowych bez zgody właściciela.
 8. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarz w stajni.
 9. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
 10. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odkładać na swoje miejsce przed opuszczeniem stajni.
 11. Nie wolno wchodzić do boksów koni bez zgody obsługi stajni a w przypadku koni pensjonatowych bez zgody właściciela konia.

III Regulamin jazdy

 1. Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialność.
 2. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
 3. Właścicieli koni zobowiązuje się do pozostawienia wiadomości o wyjeździe w teren, przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
 4. Należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej 3m.
 5. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi.
 6. Osoby jeżdżące konno w przeciwnych stronach i w tym samym chodzie mijają się lewymi stronami (ruch prawostronny).
 7. Osoby jeżdżące konno w tych samych stronach i w tym samym chodzie nie wyprzedzają się. Należy zrobić woltę.
 8. Osoby jeżdżące konno w wyższym chodzie mają pierwszeństwo „na ścianie” przed jeźdźcem jadącym z przeciwka w niższym chodzie.
 9. Zastęp zawsze ma pierwszeństwo, nawet jadąc niższym chodem niż jeździec indywidualny ma przed nim pierwszeństwo.
 10. Wykonując dany element ujeżdżeniowy bądź skokowy należy powiadomić odpowiednio wcześniej innych jeźdźców głosem, co jest dla nich informacją proszącą o pierwszeństwo.
 11. Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom jadącym wierzchem.
 12. Należy lonżować konie w miejscu wyznaczonym aby nie przeszkadzać jeżdżącym wierzchem. Dotyczy to zarówno hali jak i ujeżdżalni.
 13. W razie upadku jeźdźca wszyscy pozostali jeźdźcy natychmiast się zatrzymują i powiadamiają się głosem „koń luzem” aby uprzedzić o wypadku osoby, które nie zauważyły upadku jeźdźca.
 14. Podczas jazdy jeźdźcy zachowują uwagę i życzliwość między sobą. Nawet w przypadku najlepszych chęci jazdy według zasad mogą zdarzyć się sytuacje wyjątkowe i nieprzewidywalne.
 15. Jeździec, który opuszcza halę czy ujeżdżalnię, na której nie ma już innych jeźdźców jest odpowiedzialny za zgaszenie światła oraz w przypadku hali zamknięcie jej.
 16. Przed wejściem na halę należy głośno krzyknąć „Uwaga” i czekać na odpowiedz czy można wejść.
 17. Podobnie podczas wychodzenia z hali należy poinformować o tym innych jeźdźców jeżdżących na hali.
 18. Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu muszą odbywać się na linii środkowej zarówno hali jak i ujeżdżalni aby nie blokować ruchu na ścianie.
 19. Szczególną uwagę należy zwrócić na początkujących jeźdźców – mogą oni niezbyt dokładnie znać obowiązujące zasady poruszania się na hali lub mogą mieć kłopoty z opanowaniem konia.